Instalacja

Karta sieci bezprzewodowej Atheros AR9285, wersja 9.0.0.216 dla systemu Microsoft® Windows® 7

To narzędzie zainstaluje oryginalnie dostarczoną wersję sterownika bezprzewodowej karty sieciowej Atheros AR9285 Wireless Adapter dla komputerów Sony VAIO®, wymienionych na liście poniżej.

WAŻNE INFORMACJE: PRZECZYTAJ JE UWAŻNIE.

Ostrzeżenie! To narzędzie jest przeznaczone do użytku wyłącznie na następujących komputerach Sony VAIO®:
VGN, VGC, VGX, VPC
Nie należy instalować tego narzędzia na żadnym innym modelu komputera (w tym również na komputerach firmy Sony sprzedawanych w innych krajach).

Aby zainstalować tę aktualizację, należy zalogować się jako Administrator lub użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi.

Aby żaden program nie zakłócał instalacji, należy zapisać wyniki całej pracy i zamknąć wszystkie inne programy. Przed wykonaniem kolejnych czynności pasek zadań powinien zostać opróżniony z aplikacji.

Zdecydowanie zalecane jest wydrukowanie poniższych instrukcji i korzystanie z nich podczas procesu instalacji.

Instrukcje dotyczące pobierania i instalacji

Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać i zainstalować program MRDWLL-00231079-0041.EXE.

 1. Pobierz plik MRDWLL-00231079-0041.EXE do katalogu tymczasowego lub katalogu pobierania (zanotuj jego nazwę, aby można go było łatwo odnaleźć w przyszłości).
 2. Przejdź do folderu, w którym znajduje się pobrany plik MRDWLL-00231079-0041.EXE i kliknij go dwukrotnie, aby rozpocząć instalację.
 3. W oknie Kontrola konta użytkownika kliknij opcję Tak
 4. Na liście Wybierz język wybierz żądany język instalacji i kliknij opcję OK
 5. Na ekranie Wybierz kraj wybierz żądany kraj tej instalacji i kliknij przycisk Dalej
 6. W oknie Welcome to Atheros AR9285 Wireless Network Adapter Setup Program (Witamy w programie instalacyjnym sterownika karty sieciowej Atheros AR9285 Wireless Network Adapter) kliknij przycisk Next (Dalej).
 7. Przeczytaj Umowę Licencyjną Oprogramowania (Software License Agreement) i kliknij przycisk I Agree (Zgadzam się).
 8. Na ekranie Finished (Zakończono) kliknij opcję Finish (Zakończ).
 9. Uruchom ponownie system.

Instalacja sterownika karty sieciowej Atheros AR9285 Wireless Network Adapter została zakończona.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • MRDWLL-00231079-0041.zip

Architektura pliku

 • 32 bit

Rozmiar pliku

 • 2.31 Mb

Data wydania

 • 15-61-2011