Instalacja

Sterownik Intel Wireless LAN Driver

— Te sterowniki/narzędzia zostały preinstalowane na komputerze VAIO. Jeśli nadal korzystasz z oryginalnie preinstalowanego systemu operacyjnego, możesz zainstalować każdy z tych sterowników/narzędzi, korzystając z zainstalowanego w komputerze VAIO programu Vaio Recovery Center.

— Wersje tych sterowników/narzędzi nie są aktualne. Aby wyszukać najnowsze sterowniki/narzędzia, przejdź do sekcji Aktualizacje na tej stronie internetowej lub do programu VAIO Update (o ile jest on zainstalowany na komputerze).

Niektórych programów preinstalowanych na komputerach VAIO nie można pobrać ze względu na ochronę praw autorskich.

 1. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
 2. Pobierz ten plik i zapisz go na dysku twardym.
 3. Po zakończeniu pobierania odszukaj pobrany plik w określonej lokalizacji.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik, który został pobrany w poprzednim kroku, i wybierz polecenie Extract All (Wyodrębnij wszystko).
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wyodrębnić skompresowany plik.
 6. Otwórz folder zawierający pliki wypakowane w poprzednim kroku i kliknij dwukrotnie plik Autorun.exe.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 8. Jeśli po zakończeniu instalacji pojawi się odpowiedni monit, ponownie uruchom komputer.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Intel_WLAN_Intel_Driver_x32.zip

Architektura pliku

 • 32 bit

Rozmiar pliku

 • 35.8 Mb

Data wydania

 • 01-63-2011