Instalacja

Sterownik Intel Bluetooth Wireless Driver 1.0.67.20566

— Te sterowniki/narzędzia zostały preinstalowane na komputerze VAIO. Jeśli nadal korzystasz z oryginalnie preinstalowanego systemu operacyjnego, możesz zainstalować każdy z tych sterowników/narzędzi, korzystając z zainstalowanego w komputerze VAIO programu Vaio Recovery Center.

— Wersje tych sterowników/narzędzi nie są aktualne. Aby wyszukać najnowsze sterowniki/narzędzia, przejdź do sekcji Aktualizacje na tej stronie internetowej lub do programu VAIO Update (o ile jest on zainstalowany na komputerze).

Niektórych programów preinstalowanych na komputerach VAIO nie można pobrać ze względu na ochronę praw autorskich.

Procedura instalacji sterowników i narzędzi dla modelu VPCZ21

Niniejsze informacje dotyczą instalacji czystej wersji 64-bitowej systemu Windows 7

 • Instalując 64-bitowy sterownik AMD Radeon HD6650M & Intel Mobile HD graphics, należy podłączyć notebooka do Power Media Dock (stacji dokującej). Ten sterownik nie zostanie zainstalowany, jeśli nie podłączono stacji Power Media Dock. AMD Radeon HD6650M & Intel Mobile HD graphics to sterownik zarówno dla kart graficznych firmy AMD, jak i Intel. Jeśli notebook VAIO z serii VPCZ21 został zakupiony bez stacji Power Media Dock, należy zainstalować autonomiczny 64-bitowy sterownik Intel Mobile HD graphics.
 • Należy zainstalować ALL (WSZYSTKIE) sterowniki i narzędzia oznaczone jako 64-bitowe lub 32/64-bitowe, które znajdują się w sekcji programów preinstalowanych udostępnionych do pobrania dla danego modelu. Instalacja sterowników i narzędzi bez opcji ALL (WSZYSTKIE) może spowodować, że niektóre funkcje (takie jak skróty klawiaturowe Fn itp.) nie będą działać prawidłowo.

Niniejsze informacje dotyczą instalacji czystej 32-bitowej wersji systemu Windows 7

 • Instalując 32-bitowy sterownik AMD Radeon HD6650M & Intel Mobile HD graphics, należy podłączyć notebooka do Power Media Dock (stacji dokującej). Ten sterownik nie zostanie zainstalowany, jeśli nie podłączono stacji Power Media Dock. AMD Radeon HD6650M & Intel Mobile HD graphics to sterownik zarówno dla kart graficznych firmy AMD, jak i Intel. Jeśli notebook VAIO z serii VPCZ21 został zakupiony bez stacji Power Media Dock, należy użyć sterownika kart graficznych Intel systemu Windows 7.
 • Należy zainstalować ALL (WSZYSTKIE) sterowniki i narzędzia oznaczone jako 32-bitowe lub 32/64-bitowe, które znajdują się w sekcji programów preinstalowanych udostępnionych do pobrania dla danego modelu. Instalacja sterowników i narzędzi bez opcji ALL (WSZYSTKIE) może spowodować, że niektóre funkcje (takie jak skróty klawiaturowe Fn itp.) nie będą działać prawidłowo.


 1. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
 2. Pobierz ten plik i zapisz go na dysku twardym.
 3. Po zakończeniu pobierania odszukaj pobrany plik w określonej lokalizacji.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik, który został pobrany w poprzednim kroku, i wybierz polecenie Extract All (Wyodrębnij wszystko).
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wyodrębnić skompresowany plik.
 6. Otwórz folder zawierający pliki wypakowane w poprzednim kroku i kliknij dwukrotnie plik Autorun.exe.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 8. Jeśli po zakończeniu instalacji pojawi się odpowiedni monit, ponownie uruchom komputer.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Intel_Bluetooth_Wireless_Driver_1.0.67.20566.zip

Architektura pliku

 • 32 / 64 bit

Rozmiar pliku

 • 3.89 Mb

Data wydania

 • 21-81-2011