Instalacja

Oprogramowanie Intel® Proset/Wireless WiFi, wersja 14.0.2.2 dla systemu Microsoft® Windows® 7

To narzędzie zainstaluje oryginalnie dostarczoną wersję oprogramowania Intel® Proset/Wireless WiFi dla komputerów Sony VAIO®, wymienionych na liście poniżej.

WAŻNE INFORMACJE: PRZECZYTAJ JE UWAŻNIE.

Ostrzeżenie! To narzędzie jest przeznaczone do użytku wyłącznie na następujących komputerach Sony VAIO®:
VGN, VGC, VGX, VPC
Nie należy instalować tego narzędzia na żadnym innym modelu komputera (w tym również na komputerach firmy Sony sprzedawanych w innych krajach).

Aby zainstalować tę aktualizację, należy zalogować się jako Administrator lub użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi.

Aby żaden program nie zakłócał instalacji, należy zapisać wyniki całej pracy i zamknąć wszystkie inne programy. Przed wykonaniem kolejnych czynności pasek zadań powinien zostać opróżniony z aplikacji.

Zdecydowanie zalecane jest wydrukowanie poniższych instrukcji i korzystanie z nich podczas procesu instalacji.

Instrukcje dotyczące pobierania i instalacji

Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać i zainstalować program EP0000552290.exe.

Procedura instalacji sterowników i narzędzi dla modelu VPCZ21

Niniejsze informacje dotyczą instalacji czystej wersji 64-bitowej systemu Windows 7

 • Instalując 64-bitowy sterownik AMD Radeon HD6650M & Intel Mobile HD graphics, należy podłączyć notebooka do Power Media Dock (stacji dokującej). Ten sterownik nie zostanie zainstalowany, jeśli nie podłączono stacji Power Media Dock. AMD Radeon HD6650M & Intel Mobile HD graphics to sterownik zarówno dla kart graficznych firmy AMD, jak i Intel. Jeśli notebook VAIO z serii VPCZ21 został zakupiony bez stacji Power Media Dock, należy zainstalować autonomiczny 64-bitowy sterownik Intel Mobile HD graphics.
 • Należy zainstalować ALL (WSZYSTKIE) sterowniki i narzędzia oznaczone jako 64-bitowe lub 32/64-bitowe, które znajdują się w sekcji programów preinstalowanych udostępnionych do pobrania dla danego modelu. Instalacja sterowników i narzędzi bez opcji ALL (WSZYSTKIE) może spowodować, że niektóre funkcje (takie jak skróty klawiaturowe Fn itp.) nie będą działać prawidłowo.

Niniejsze informacje dotyczą instalacji czystej 32-bitowej wersji systemu Windows 7

 • Instalując 32-bitowy sterownik AMD Radeon HD6650M & Intel Mobile HD graphics, należy podłączyć notebooka do Power Media Dock (stacji dokującej). Ten sterownik nie zostanie zainstalowany, jeśli nie podłączono stacji Power Media Dock. AMD Radeon HD6650M & Intel Mobile HD graphics to sterownik zarówno dla kart graficznych firmy AMD, jak i Intel. Jeśli notebook VAIO z serii VPCZ21 został zakupiony bez stacji Power Media Dock, należy użyć sterownika kart graficznych Intel systemu Windows 7.
 • Należy zainstalować ALL (WSZYSTKIE) sterowniki i narzędzia oznaczone jako 32-bitowe lub 32/64-bitowe, które znajdują się w sekcji programów preinstalowanych udostępnionych do pobrania dla danego modelu. Instalacja sterowników i narzędzi bez opcji ALL (WSZYSTKIE) może spowodować, że niektóre funkcje (takie jak skróty klawiaturowe Fn itp.) nie będą działać prawidłowo.

 1. Pobierz plik EP0000552290.exe do katalogu tymczasowego lub katalogu pobierania (zanotuj jego nazwę, aby można go było łatwo odnaleźć w przyszłości).
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik, który został pobrany w poprzednim kroku, i wybierz polecenie Extract All (Wyodrębnij wszystko).
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wyodrębnić skompresowany plik.
 4. Przejdź do folderu, w którym znajduje się pobrany plik EP0000552290.exe i kliknij go dwukrotnie, aby rozpocząć instalację.
 5. W oknie Kontrola konta użytkownika kliknij opcję Tak
 6. Jeśli pojawi się okno Wybierz język, wybierz żądany język i kliknij przycisk OK.
 7. Na ekranie Wybierz kraj wybierz żądany kraj tej instalacji i kliknij przycisk Dalej
 8. W oknie Welcome to Intel® Proset/Wireless WiFi Software Setup Program (Witamy w programie instalacyjnym oprogramowania Intel® Proset/Wireless WiFi) kliknij przycisk Next (Dalej).
 9. Przeczytaj Umowę Licencyjną Oprogramowania (Software License Agreement) i kliknij przycisk I Agree (Zgadzam się).
 10. Na ekranie Finished (Zakończono) kliknij opcję Finish (Zakończ).
 11. Na ekranie This system must be restarted to complete the installation (Aby ukończyć instalację, należy ponownie uruchomić ten system) kliknij przycisk OK, aby ponownie uruchomić system.

Instalacja oprogramowania Intel® Proset/Wireless WiFi została zakończona.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • EP0000552290.exe

Architektura pliku

 • 32 bit

Rozmiar pliku

 • 39.13 Mb

Data wydania

 • 21-81-2011