Instalacja

Sterownik Intel® Centrino® Wireless-N 6150/Intel® WiFi Link 1000 BGN, wersja 14.0.2.2 dla systemu Microsoft® Windows® 7

To narzędzie zainstaluje oryginalnie dostarczoną wersję sterownika Intel® Centrino® Wireless-N 6150/Intel® WiFi Link 1000 BGN dla komputerów Sony VAIO®, wymienionych na liście poniżej.

*** Jeśli sterownik został odinstalowany, w oknie Menedżera urządzeń pojawi się pozycja Kontroler sieciowy oznaczona żółtym wykrzyknikiem. Sterownik Intel® Centrino® Wireless-N 6150/Intel® WiFi Link 1000 BGN zostanie wyświetlony zamiast tej pozycji.

WAŻNE INFORMACJE: PRZECZYTAJ JE UWAŻNIE.

Ostrzeżenie! To narzędzie jest przeznaczone do użytku wyłącznie na następujących komputerach Sony VAIO®:
VGN, VGC, VGX, VPC
Nie należy instalować tego narzędzia na żadnym innym modelu komputera (w tym również na komputerach firmy Sony sprzedawanych w innych krajach).

Aby zainstalować tę aktualizację, należy zalogować się jako Administrator lub użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi.

Aby żaden program nie zakłócał instalacji, należy zapisać wyniki całej pracy i zamknąć wszystkie inne programy. Przed wykonaniem kolejnych czynności pasek zadań powinien zostać opróżniony z aplikacji.

Zdecydowanie zalecane jest wydrukowanie poniższych instrukcji i korzystanie z nich podczas procesu instalacji.

Instrukcje dotyczące pobierania i instalacji

Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać i zainstalować program INDWLL-00244594-0042.EXE.

 1. Pobierz plik INDWLL-00244594-0042.EXE do katalogu tymczasowego lub katalogu pobierania (zanotuj jego nazwę, aby można go było łatwo odnaleźć w przyszłości).
 2. Przejdź do folderu, w którym znajduje się pobrany plik INDWLL-00244594-0042.EXE i kliknij go dwukrotnie, aby rozpocząć instalację.
 3. W oknie Kontrola konta użytkownika kliknij opcję Tak
 4. Na liście Wybierz język wybierz żądany język instalacji i kliknij opcję OK
 5. Na ekranie Wybierz kraj wybierz żądany kraj tej instalacji i kliknij przycisk Dalej
 6. W oknie Welcome to Intel® Centrino® Wireless-N 6150 / Intel® WiFi Link 1000 BGN Setup Program (Witamy w programie instalacyjnym sterownika Intel® Centrino® Wireless-N 6150/Intel® WiFi Link 1000 BGN) kliknij przycisk Next (Dalej).
 7. Przeczytaj Umowę Licencyjną Oprogramowania (Software License Agreement) i kliknij przycisk I Agree (Zgadzam się).
 8. Na ekranie Finished (Zakończono) kliknij opcję Finish (Zakończ).
 9. W oknie This system must be restarted to complete the installation (Aby ukończyć instalację, należy ponownie uruchomić ten system) kliknij przycisk OK, aby ponownie uruchomić komputer

Instalacja sterownika Intel® Centrino® Wireless-N 6150/Intel® WiFi Link 1000 BGN została zakończona.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • INDWLL-00244594-0042.zip

Architektura pliku

 • 64 bit

Rozmiar pliku

 • 41.75 Mb

Data wydania

 • 13-10-2011