Instalacja


Sterownik Intel(R) WiFi Link 1000 BGN/Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6250 AGN, wersja 14.0.0.113 dla systemu Microsoft® Windows® Windows 7

To narzędzie zainstaluje oryginalnie dostarczoną wersję sterownika Intel(R) WiFi Link 1000 BGN / Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6250 AGN dla komputerów Sony VAIO®, wymienionych na liście poniżej

*** Jeśli sterownik został odinstalowany, w oknie Menedżera urządzeń pojawi się pozycja Kontroler sieciowy oznaczona żółtym wykrzyknikiem. Sterownik Intel(R) WiFi Link 1000 BGN/Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6250 AGN zostanie wyświetlony zamiast tej pozycji.


WAŻNE INFORMACJE: PRZECZYTAJ JE UWAŻNIE.

OSTRZEŻENIE:

To narzędzie jest przeznaczone do użytku wyłącznie na następujących komputerach Sony VAIO®

 • PCG, PCV, VGN, VGC, VGX, VPC;

Nie należy instalować tego narzędzia na żadnym innym modelu komputera (w tym również na komputerach firmy Sony sprzedawanych w innych krajach).

UWAGA:

Aby zainstalować tę aktualizację, należy zalogować się jako Administrator lub użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi.

UWAGA:

Aby żaden program nie zakłócał instalacji, należy zapisać wyniki całej pracy i zamknąć wszystkie inne programy. Przed wykonaniem kolejnych czynności pasek zadań powinien zostać opróżniony z aplikacji.

UWAGA:

Zdecydowanie zalecane jest wydrukowanie poniższych instrukcji i korzystanie z nich podczas procesu instalacji.

Instrukcje dotyczące pobierania i instalacji

Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać i zainstalować program INDWLL-00241865-0042.EXE.

 • Pobierz plik INDWLL-00241865-0042.zip do katalogu tymczasowego lub katalogu pobierania (zanotuj jego nazwę, aby można go było łatwo odnaleźć w przyszłości).
 • Przejdź do katalogu, w którym znajduje się pobrany plik zip, i kliknij go dwukrotnie. Następnie kliknij dwukrotnie plik INDWLL-00241865-0042.EXE, aby rozpocząć instalację.
 • Jeśli pojawi się okno Kontrola konta użytkownika, kliknij opcję Tak
 • Na ekranie Wybierz kraj wybierz żądany kraj tej instalacji i kliknij przycisk Dalej
 • W oknie Intel(R) WiFi Link 1000 BGN / Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6250 AGN for Microsoft® Windows® 7 kliknij przycisk Next (Dalej).
 • Przeczytaj Umowę Licencyjną Oprogramowania (Software License Agreement) i kliknij przycisk I Agree (Zgadzam się).
 • Na ekranie Finished (Zakończono) kliknij opcję Finish (Zakończ).
 • W oknie This system must be restarted to complete the installation (Aby ukończyć instalację, należy ponownie uruchomić ten system) kliknij przycisk OK, aby ponownie uruchomić komputer

UWAGA:

Jeśli pojawi się komunikat o poważnym błędzie lub okno komunikatu Software Status (Stan oprogramowania), przejdź na listę Known Issues and Limitations (Znane problemy i ograniczenia).

Instalacja sterownika Intel(R) WiFi Link 1000 BGN / Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6250 AGN została zakończona.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • INDWLL-00241865-0042.zip

Architektura pliku

 • 64 bit

Rozmiar pliku

 • 41.75 Mb

Data wydania

 • 41-32-2011