Instalacja

Sterownik Intel™ Graphics Driver Media Accelerator Driver 7.14.10.1295

Ten sterownik rozwiązuje problemy, wymienionych na liście poniżej.
— Ustawienia kolorów nie są zachowywane po wznowieniu pracy z trybu uśpienia/hibernacji.
— Podczas uruchamiania systemu na ekranie, za paskiem postępu systemu Vista pojawiają się linie.
— Podczas odtwarzania płyty DVD w programie Windows Media Player podpisy i napisy DVD są wyświetlane na różowo.
— Konfiguracja rozszerzenia pulpitu nie jest zachowywana po wznowieniu pracy z trybu hibernacji.
— Czasem ekran na kilka sekund zmienia kolor na czarny.

1. Pobierz plik i zapisz go w katalogu pobierania (zanotuj jego nazwę, aby można go było łatwo odnaleźć w przyszłości).
2. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
3. Kliknij kolejno Start, Panel sterowania, Programy i funkcje, Odinstaluj program.
4. Kliknij dwukrotnie pozycję Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver.
5. Kliknij przycisk Kontynuuj.
6. Kliknij przycisk Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby odinstalować wybrane oprogramowanie.
7. Upewnij się, że zaznaczono opcję Yes, I want to restart my computer now (Tak, chcę uruchomić ponownie komputer) i kliknij przycisk Finish (Zakończ).
8. Zaczekaj, aż zakończy się ponowne uruchamianie komputera.
9. Przejdź do katalogu pobierania i kliknij dwukrotnie plik INDVID-01594804-UN.exe.
10. W oknie Kontrola konta użytkownika kliknij opcję Kontynuuj
11. Zostanie wyświetlone okno kreatora instalacji sterownika urządzenia.
12. Kliknij przycisk Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację.

Aby sprawdzić, czy instalacja zakończyła się pomyślnie:
1. Otwórz Menedżera urządzeń > rozwiń kategorię Karty graficzne > kliknij dwukrotnie pozycję Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family lub Mobile Intel(R) 945GM/GU Express Chipset Family > kliknij kartę Sterownik.
2. Data sterownika: 26/06/2007
3. Wersja sterownika: 7.14.10.1295.
4. Podpis sterownika: Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher (Wydawca certyfikatu zgodności sprzętu dla systemu Microsoft Windows).

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • INDVID-01594804-UN.exe

Architektura pliku

  • 32 bit

Rozmiar pliku

  • 14.43 Mb

Data wydania

  • 17-12-2007