Instalacja

Sterownik Intel® Mobile Express Chipset SATA AHCI/SATA RAID Controller, wersja 10.6.0.1002 dla systemu Microsoft® Windows® 7

To narzędzie zainstaluje oryginalnie dostarczoną wersję sterownika Intel® Mobile Express Chipset SATA AHCI/SATA RAID Controller dla komputerów Sony VAIO®, wymienionych na liście poniżej.

Ze sterownikiem zostanie również zainstalowane narzędzie Intel® Rapid Storage Technology Utility.

WAŻNE INFORMACJE: PRZECZYTAJ JE UWAŻNIE.

Ostrzeżenie! To narzędzie jest przeznaczone do użytku wyłącznie na następujących komputerach Sony VAIO®:
PCG, PCV, VGN, VGC, VGX, VPC;
Nie należy instalować tego narzędzia na żadnym innym modelu komputera (w tym również na komputerach firmy Sony sprzedawanych w innych krajach).

Aby zainstalować tę aktualizację, należy zalogować się jako Administrator lub użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi.

Aby żaden program nie zakłócał instalacji, należy zapisać wyniki całej pracy i zamknąć wszystkie inne programy. Przed wykonaniem kolejnych czynności pasek zadań powinien zostać opróżniony z aplikacji.

Zdecydowanie zalecane jest wydrukowanie poniższych instrukcji i korzystanie z nich podczas procesu instalacji.

Instrukcje dotyczące pobierania i instalacji

Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać i zainstalować program INDOTH-00250796-0042.EXE.

 1. Pobierz plik INDOTH-00250796-0042.EXE do katalogu tymczasowego lub katalogu pobierania (zanotuj jego nazwę, aby można go było łatwo odnaleźć w przyszłości).
 2. Przejdź do katalogu, w którym znajduje się pobrany plik INDOTH-00250796-0042.EXE i kliknij go dwukrotnie, aby rozpocząć instalację.
 3. W oknie Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Tak.
 4. Na ekranie Wybierz kraj wybierz kraj instalacji i kliknij przycisk Dalej.
 5. W oknie Intel® Mobile Express Chipset SATA AHCI/SATA RAID Controller for Microsoft® Windows® 7 kliknij przycisk Next (Dalej).
 6. Przeczytaj Umowę Licencyjną Oprogramowania (Software License Agreement) i kliknij przycisk I Agree (Zgadzam się).
 7. Na ekranie Finish (Zakończ) kliknij przycisk Finish (Zakończ).
 8. Na ekranie This system must be restarted to complete the installation (Aby ukończyć instalację, należy ponownie uruchomić ten system) kliknij przycisk OK, aby ponownie uruchomić system.

Instalacja sterownika Intel® Mobile Express Chipset SATA AHCI/SATA RAID Controller została zakończona.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • INDOTH-00250796-0042.zip

Architektura pliku

 • 32 / 64 bit

Rozmiar pliku

 • 12.21 Mb

Data wydania

 • 41-10-2011