Instalacja


Sterownik Intel(R) Management Engine Interface, wersja 7.0.0.1144 dla systemu Microsoft® Windows® 7

To narzędzie zainstaluje oryginalnie dostarczoną wersję sterownika Intel(R) Management Engine Interface dla komputerów Sony VAIO®, wymienionych na liście poniżej.

*** Jeśli sterownik został odinstalowany, w oknie Menedżera urządzeń pojawi się pozycja Kontroler PCI Simple Communications oznaczona żółtym wykrzyknikiem. Sterownik Intel® Management Engine Interface Driver zostanie wyświetlony zamiast tej pozycji.


WAŻNE INFORMACJE: PRZECZYTAJ JE UWAŻNIE

OSTRZEŻENIE:

To narzędzie jest przeznaczone do użytku wyłącznie na następujących komputerach Sony VAIO®

 • PCG, PCV, VGN, VGC, VGX, VPC;

Nie należy instalować tego narzędzia na żadnym innym modelu komputera (w tym również na komputerach firmy Sony sprzedawanych w innych krajach).

UWAGA:

Aby zainstalować tę aktualizację, należy zalogować się jako Administrator lub użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi.

UWAGA:

Aby żaden program nie zakłócał instalacji, należy zapisać wyniki całej pracy i zamknąć wszystkie inne programy. Przed wykonaniem kolejnych czynności pasek zadań powinien zostać opróżniony z aplikacji.

UWAGA:

Zdecydowanie zalecane jest wydrukowanie poniższych instrukcji i korzystanie z nich podczas procesu instalacji.

Instrukcje dotyczące pobierania i instalacji

Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać i zainstalować program INDMEI-00250951-0042.EXE.

 • Pobierz plik INDMEI-00250951-0042.EXE do katalogu tymczasowego lub katalogu pobierania (zanotuj jego nazwę, aby można go było łatwo odnaleźć w przyszłości).
 • Przejdź do katalogu, w którym znajduje się pobrany plik INDMEI-00250951-0042.EXE i kliknij go dwukrotnie, aby rozpocząć instalację
 • W oknie Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Tak.
 • Na ekranie Wybierz kraj wybierz kraj instalacji i kliknij przycisk Dalej.
 • W oknie Intel(R) Management Engine Interface for Microsoft® Windows® 7 kliknij przycisk Next (Dalej).
 • Przeczytaj Umowę Licencyjną Oprogramowania (Software License Agreement) i kliknij przycisk I Agree (Zgadzam się)
 • Na ekranie Finished (Zakończono) kliknij opcję Finish (Zakończ).

UWAGA:

Jeśli pojawi się komunikat o poważnym błędzie lub okno komunikatu Software Status (Stan oprogramowania), przejdź na listę Known Issues and Limitations (Znane problemy i ograniczenia).

Instalacja sterownika Intel(R) Management Engine Interface została zakończona.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • INDMEI-00250951-0042.zip

Architektura pliku

 • 64 bit

Rozmiar pliku

 • 4.94 Mb

Data wydania

 • 41-10-2011