Instalacja

Sterownik Intel(R) Centrino(R) Bluetooth 3.0 + High Speed Virtual Adapter, wersja 14.1.1.3 dla systemu Microsoft® Windows® 7

To narzędzie zainstaluje oryginalnie dostarczoną wersję sterownika karty Intel(R) Centrino(R) Bluetooth 3.0 + High Speed Virtual Adapter dla komputerów Sony VAIO®, wymienionych na liście poniżej

WAŻNE INFORMACJE: PRZECZYTAJ JE UWAŻNIE.

jest również wymagany sterownik karty Intel(R) Centrino(R) Wireless Bluetooth(R) 3.0 + High Speed Adapter w wersji 1.0.81.20579

Ostrzeżenie! To narzędzie jest przeznaczone do użytku wyłącznie na następujących komputerach Sony VAIO®:
PCG, PCV, VGN, VGC, VGX, VPC;
Nie należy instalować tego narzędzia na żadnym innym modelu komputera (w tym również na komputerach firmy Sony sprzedawanych w innych krajach).

Aby zainstalować tę aktualizację, należy zalogować się jako Administrator lub użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi.

Aby żaden program nie zakłócał instalacji, należy zapisać wyniki całej pracy i zamknąć wszystkie inne programy. Przed wykonaniem kolejnych czynności pasek zadań powinien zostać opróżniony z aplikacji.

Zdecydowanie zalecane jest wydrukowanie poniższych instrukcji i korzystanie z nich podczas procesu instalacji.

Instrukcje dotyczące pobierania i instalacji

Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać i zainstalować program INDBLT-00251333-0042.EXE.

 1. Pobierz plik INDBLT-00251333-0042.EXE do katalogu tymczasowego lub katalogu pobierania (zanotuj jego nazwę, aby można go było łatwo odnaleźć w przyszłości).
 2. Przejdź do katalogu, w którym znajduje się pobrany plik INDBLT-00251333-0042.EXE i kliknij go dwukrotnie, aby rozpocząć instalację.
 3. W oknie Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Tak.
 4. Na ekranie Wybierz kraj wybierz kraj instalacji i kliknij przycisk Dalej.
 5. W oknie Intel(R) Centrino(R) Bluetooth 3.0 + High Speed Virtual Adapter for Microsoft® Windows® 7 kliknij przycisk Next (Dalej).
 6. Przeczytaj Umowę Licencyjną Oprogramowania (Software License Agreement) i kliknij przycisk I Agree (Zgadzam się).
 7. Na ekranie Finish (Zakończ) kliknij przycisk Finish (Zakończ).
 8. Na ekranie This system must be restarted to complete the installation (Aby ukończyć instalację, należy ponownie uruchomić ten system) kliknij przycisk OK, aby ponownie uruchomić system.

Instalacja sterownika Intel(R) Centrino(R) Bluetooth 3.0 + High Speed Virtual Adapter została zakończona.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • INDBLT-00251333-0042.exe

Architektura pliku

 • 64 bit

Rozmiar pliku

 • 7.85 Mb

Data wydania

 • 19-31-2012