Instalacja


Intel(R) WiDi, wersja 2.1.41.0 dla systemu Microsoft® Windows® 7

To narzędzie zainstaluje oryginalnie dostarczoną wersję sterownika funkcji Intel(R) WiDi dla komputerów Sony VAIO®, wymienionych na liście poniżej.

*** Uwaga: ta aplikacja jest przeznaczona wyłącznie dla modeli obsługujących technologię Intel(R) WiDi.


WAŻNE INFORMACJE: PRZECZYTAJ JE UWAŻNIE

Uwaga:W przypadku nowej instalacji 64-bitowego systemu Windows 7: Przed zainstalowaniem narzędzia Intel® WiDi należy wykonać następujące czynności, aby umożliwić jego poprawne działanie:

 • Należy zainstalować wszystkie oryginalne sterowniki
 • Należy zainstalować bibliotekę Sony Shared Library
 • Należy zainstalować narzędzia Sony Notebook Utilities
 • Należy zainstalować sterownik Intel® WiDi
 • Należy zainstalować narzędzie VAIO Smart Network

OSTRZEŻENIE:

To narzędzie jest przeznaczone do użytku wyłącznie na następujących komputerach Sony VAIO®

 • PCG, PCV, VGN, VGC, VGX, VPC;

Nie należy instalować tego narzędzia na żadnym innym modelu komputera (w tym również na komputerach firmy Sony sprzedawanych w innych krajach).

UWAGA:

Aby zainstalować tę aktualizację, należy zalogować się jako Administrator lub użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi.

UWAGA:

Aby żaden program nie zakłócał instalacji, należy zapisać wyniki całej pracy i zamknąć wszystkie inne programy. Przed wykonaniem kolejnych czynności pasek zadań powinien zostać opróżniony z aplikacji.

UWAGA:

Zdecydowanie zalecane jest wydrukowanie poniższych instrukcji i korzystanie z nich podczas procesu instalacji.

Instrukcje dotyczące pobierania i instalacji

Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać i zainstalować program INAWID-00254281-0042.EXE.

 • Pobierz plik INAWID-00254281-0042.EXE do katalogu tymczasowego lub katalogu pobierania (zanotuj jego nazwę, aby można go było łatwo odnaleźć w przyszłości).
 • Przejdź do folderu, w którym znajduje się pobrany plik INAWID-00254281-0042.EXE i kliknij go dwukrotnie, aby rozpocząć instalację.
 • W oknie Kontrola konta użytkownika kliknij opcję Tak
 • Na ekranie Wybierz kraj wybierz żądany kraj tej instalacji i kliknij przycisk Dalej
 • W oknie "Intel(R) WiDi for Microsoft® Windows® 7 kliknij przycisk Next (Dalej).
 • Przeczytaj Umowę Licencyjną Oprogramowania (Software License Agreement) i kliknij przycisk I Agree (Zgadzam się)
 • Na ekranie Finished (Zakończono) kliknij opcję Finish (Zakończ).
 • W oknie This system must be restarted to complete the installation (Aby ukończyć instalację, należy ponownie uruchomić ten system) kliknij przycisk OK, aby ponownie uruchomić komputer.

UWAGA:

Jeśli pojawi się komunikat o poważnym błędzie lub okno komunikatu Software Status (Stan oprogramowania), przejdź na listę Known Issues and Limitations (Znane problemy i ograniczenia).

Instalacja sterownika Intel(R) WiDi została zakończona.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • INAWID-00254281-0042.zip

Architektura pliku

 • 32 / 64 bit

Rozmiar pliku

 • 131.93 Mb

Data wydania

 • 42-10-2011