Instalacja

  1. Pobierz plik do preferowanej lokalizacji.
  2. Po zakończeniu pobierania kliknij dwukrotnie plik, aby rozpocząć instalację.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • NWD_int_5401100.exe

Architektura pliku

  • 32 bit

Rozmiar pliku

  • 362 Kb

Data wydania

  • 21-42-2002