Instalacja

  1. Download the file to your prefered location.
  2. When the download is completed, doubleclick the file to start the installation.
  3. Follow the on-screen instructions.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • REDETH-00269386-0082.EXE

Architektura pliku

  • 64 bit

Rozmiar pliku

  • 6.16 Mb

Data wydania

  • 51-22-2013