Instalacja

  1. Pobierz plik do preferowanej lokalizacji.
  2. Po zakończeniu pobierania kliknij dwukrotnie plik, aby rozpocząć instalację.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • 7UPG_Graphics_Driver_Intel_09Q1OCtgB_7.15.10.1511.zip

Architektura pliku

  • 32 / 64 bit

Rozmiar pliku

  • 17.83 Mb

Data wydania

  • 15-55-2010