Instalacja

  1. Pobierz plik do preferowanej lokalizacji.
  2. Po zakończeniu pobierania kliknij dwukrotnie plik, aby rozpocząć instalację.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • Protector_Suite_2009_Upek_5.9A_64_5.9.2.5746.zip

Architektura pliku

  • 64 bit

Rozmiar pliku

  • 34.23 Mb

Data wydania

  • 61-22-2010