Instalacja

  1. Pobierz plik do preferowanej lokalizacji.
  2. Po zakończeniu pobierania kliknij dwukrotnie plik, aby rozpocząć instalację.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • 7UPG_VAIO_Mode_Switch_2.0u_2.0.0.08240.zip

Architektura pliku

  • 32 / 64 bit

Rozmiar pliku

  • 9.31 Mb

Data wydania

  • 81-12-2009