Instalacja

  1. Pobierz plik do preferowanej lokalizacji.
  2. Po zakończeniu pobierania kliknij dwukrotnie plik, aby rozpocząć instalację.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • 7UPG_VAIO_Control_Center_4.0u_4.0.0.07280.zip

Architektura pliku

  • 32 / 64 bit

Rozmiar pliku

  • 3.24 Mb

Data wydania

  • 81-12-2009