Instalacja

  1. Pobierz plik do preferowanej lokalizacji.
  2. Po zakończeniu pobierania kliknij dwukrotnie plik, aby rozpocząć instalację.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • 7UPG_VAIO_Power_Management_2.5u_2.5.0.06250.zip

Architektura pliku

  • 32 bit

Rozmiar pliku

  • 6.2 Mb

Data wydania

  • 41-12-2009