Instalacja

  1. Pobierz plik do preferowanej lokalizacji.
  2. Po zakończeniu pobierania kliknij dwukrotnie plik, aby rozpocząć instalację.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • 7UPG_Protector_Suite_QL_Upek_32 5.9 - 5.9.2.5739.zip

Architektura pliku

  • 32 bit

Rozmiar pliku

  • 30.18 Mb

Data wydania

  • 22-10-2009