Instalacja

  1. Pobierz plik do preferowanej lokalizacji.
  2. Po zakończeniu pobierania kliknij dwukrotnie plik, aby rozpocząć instalację.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • 7UPG_ME_Driver_Intel_64_5.2 - 5.2.0.1008.zip

Architektura pliku

  • 64 bit

Rozmiar pliku

  • 1.65 Mb

Data wydania

  • 22-10-2009