Instalacja

  1. Pobierz plik do preferowanej lokalizacji.
  2. Po zakończeniu pobierania kliknij dwukrotnie plik, aby rozpocząć instalację.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • 7UPG_Graphics_Driver_Intel_type3_64_8.15 - 8.15.10.1855.zip

Architektura pliku

  • 64 bit

Rozmiar pliku

  • 26.3 Mb

Data wydania

  • 22-10-2009