Instalacja

  1. Pobierz plik do preferowanej lokalizacji.
  2. Po zakończeniu pobierania kliknij dwukrotnie plik, aby rozpocząć instalację.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • 7UPG_Alps_Bluetooth_driver_6.2_6.2.0.9600.0908210.zip

Architektura pliku

  • 32 / 64 bit

Rozmiar pliku

  • 57.74 Mb

Data wydania

  • 22-10-2009