Instalacja

  1. Pobierz plik do preferowanej lokalizacji.
  2. Po zakończeniu pobierania kliknij dwukrotnie plik, aby rozpocząć instalację.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • WWAN_Driver_R5_Generic_1.x_32bit_64bit_E_6.0_6.0.6.3_ALL.zip

Architektura pliku

  • 32 / 64 bit

Rozmiar pliku

  • 6.41 Mb

Data wydania

  • 13-93-2009