Instalacja

  1. Pobierz plik do preferowanej lokalizacji.
  2. Po zakończeniu pobierania kliknij dwukrotnie plik, aby rozpocząć instalację.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • R0052V1.zip

Architektura pliku

  • 32 bit

Rozmiar pliku

  • 740.23 Kb

Data wydania

  • 19-22-2007