Instalacja

  1. Pobierz plik do preferowanej lokalizacji.
  2. Po zakończeniu pobierania kliknij dwukrotnie plik, aby rozpocząć instalację.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • A16C_WHQL_Drv_x86_V3.6.0.07.zip

Architektura pliku

  • 32 bit

Rozmiar pliku

  • 597.27 Kb

Data wydania

  • 19-22-2007