Instalacja

  1. Pobierz plik do preferowanej lokalizacji.
  2. Po zakończeniu pobierania kliknij dwukrotnie plik, aby rozpocząć instalację.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • MSF_Sny_21002050.exe

Architektura pliku

  • 32 bit

Rozmiar pliku

  • 1.95 Mb

Data wydania

  • 11-81-2003