Przejdź do treści

Instalacja

  1. Pobierz plik do preferowanej lokalizacji.
  2. Po zakończeniu pobierania kliknij dwukrotnie plik, aby rozpocząć instalację.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • VCD_ati_5141590_W2k

Architektura pliku

  • 32 bit

Rozmiar pliku

  • 4.45 Mb

Data wydania

  • 01-83-2002