Instalacja

  1. Pobierz plik do preferowanej lokalizacji.
  2. Po zakończeniu pobierania kliknij dwukrotnie plik, aby rozpocząć instalację.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • VAD_sny_130111200.exe

Architektura pliku

  • 32 bit

Rozmiar pliku

  • 1.77 Mb

Data wydania

  • 16-71-2002