Instalacja

  1. Pobierz plik do preferowanej lokalizacji.
  2. Po zakończeniu pobierania kliknij dwukrotnie plik, aby rozpocząć instalację.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • PPD_sny_401S012K.exe

Architektura pliku

  • 32 bit

Rozmiar pliku

  • 2.5 Mb

Data wydania

  • 16-71-2002