Instalacja

Sterownik Marvel Ethernet Driver 11.22

WAŻNE INFORMACJE: PRZECZYTAJ JE UWAŻNIE.

Te sterowniki/narzędzia zostały preinstalowane na komputerze VAIO. Jeśli nadal korzystasz z oryginalnie preinstalowanego systemu operacyjnego, możesz zainstalować każdy z tych sterowników/narzędzi, korzystając z zainstalowanego w komputerze VAIO programu Vaio Recovery Center.

Wersje tych sterowników/narzędzi nie są aktualne. Aby wyszukać najnowsze sterowniki/narzędzia, przejdź do sekcji Aktualizacje na tej stronie internetowej lub do programu VAIO Update (o ile jest on zainstalowany na komputerze).

Niektórych programów preinstalowanych na komputerach VAIO nie można pobrać ze względu na ochronę praw autorskich.

Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać i zainstalować sterownik Marvel Ethernet Driver 11.22.

 1. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
 2. Pobierz ten plik i zapisz go na dysku twardym.
 3. Po zakończeniu pobierania odszukaj pobrany plik w określonej lokalizacji.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik, który został pobrany w poprzednim kroku, i wybierz polecenie Extract All (Wyodrębnij wszystko).
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wyodrębnić skompresowany plik.
 6. Otwórz Menedżera urządzeń (kliknij przycisk Start > w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz Menedżer urządzeń > naciśnij klawisz Enter)
 7. Rozwiń kategorię Inne urządzenia, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Podstawowe urządzenie systemowe i wybierz polecenie Aktualizuj oprogramowanie sterownika.
 8. Kliknij opcję Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika.
 9. Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz folder, który został wyodrębniony w kroku 5 powyżej.
 10. Kliknij przycisk OK i kliknij przycisk Dalej.
 11. Zaczekaj, aż sterownik zostanie zainstalowany.
 12. Kliknij przycisk Zamknij. Po pojawieniu się odpowiedniego monitu ponownie uruchom komputer.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Ethernet_Driver_Marvell_11.22_TF_11.22.4.3.zip

Architektura pliku

 • 64 bit

Rozmiar pliku

 • 453.11 Kb

Data wydania

 • 15-19-2012