Instalacja

Modele komputerów VAIO, których dotyczy instrukcja
SVF11N1A4E; SVF11N1C5E; SVF11N1L2EB; SVF11N1L2EP; SVF11N1L2ES; SVF11N1L2RP; SVF11N1L2RS; SVF11N1M2ES; SVF11N1S2EB; SVF11N1S2ES; SVF11N1S2RS.

WAŻNE INFORMACJE — PRZECZYTAJ PRZED POBRANIEM I INSTALACJĄ AKTUALIZACJI!
Jeżeli posiadasz komputer VAIO SVF11N1xx PC, w którym problem przegrzewania nie został rozwiązany, zalecamy zapoznanie się z ogłoszeniem „Program darmowej naprawy dla komputerów VAIO Fit 11A” i podjęcie odpowiednich kroków w celu naprawy. Aktualizacja systemu BIOS do wersji R0250DE, R0260DE i późniejszych wersji spowoduje wyłączenie funkcji ładowania baterii akumulatora wybranych komputerów. Jeśli akumulator Twojego komputera został naprawiony, funkcja ładowania baterii nie zostanie zmieniona po instalacji aktualizacji systemu BIOS.

Na czym polega ta aktualizacja?

 • Aktualizacja zwiększa bezpieczeństwo systemu
 • Wyłącza funkcję ładowania baterii w komputerach, w których występują problemy z akumulatorem

Instrukcje instalacji aktualizacji

 1. Upewnij się, że Twój komputer VAIO jest podłączony do źródła stałego zasilania (w przypadku przerwania instalacji aktualizacji systemu BIOS komputer może nie działać poprawnie lub przestać działać!)
 2. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
 3. Pobierz tę aktualizację i zapisz na twardym dysku.
 4. Po zakończeniu pobierania wyszukaj pobrany plik EP0000601397.exe we wskazanym przez siebie miejscu.
 5. Dwukrotnie kliknij plik EP0000601397.exe, aby go uruchomić.
 6. Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.
 7. Komputer automatycznie wyłączy się po zakończeniu instalacji.
 8. Po wyłączeniu komputera, odczekaj 60 sekund, zanim włączysz go ponownie.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • EP0000601397.exe

Architektura pliku

 • 64 bit

Rozmiar pliku

 • 4.83 Mb

Data wydania

 • 16-99-2015