Instalacja

Oprogramowanie układowe aparatu — 0601

Jaki problem zostanie rozwiązany?
Po ponownym uruchomieniu systemu lub wyjściu z trybu czuwania nie jest uwzględniana opcja keep adjusted value (zachowaj dostosowaną wartość).
Kolory na monitorze mogą być odwrócone.

Instrukcje dotyczące instalacji ręcznej
1. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
2. Pobierz tę aktualizację i zapisz ją na dysku twardym.
3. Po zakończeniu pobierania odszukaj pobrany plik w określonej lokalizacji.
4. Kliknij dwukrotnie plik EP0000557105.exe, aby go uruchomić.
5. Zaczekaj, aż kreator zaktualizuje oprogramowanie.
6. Po zakończeniu instalacji ponownie uruchom komputer VAIO.
 

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • EP0000557105.exe

Architektura pliku

  • 64 bit

Rozmiar pliku

  • 1.24 Mb

Data wydania

  • 22-11-2011