Instalacja

Sterownik urządzenia wskazującego (Alps) — 7.106.511.106

Jaki problem zostanie rozwiązany?
Czasem wskaźnik zatrzymuje się.
Jeżeli kursor wciąż się zatrzymuje mimo zastosowania tej poprawki, otwórz okno Mouse properties [Właściwości myszy] w obszarze Device Manager [Menedżer urządzeń] i kliknij przycisk Default [Domyślne], a następnie przycisk OK.

Instrukcje dotyczące instalacji ręcznej
1. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
2. Pobierz tę aktualizację i zapisz ją na dysku twardym.
3. Po zakończeniu pobierania odszukaj pobrany plik w określonej lokalizacji.
4. Kliknij dwukrotnie plik EP0000600370.exe, aby go uruchomić.
5. Zaczekaj, aż kreator zaktualizuje oprogramowanie.
6. Po zakończeniu instalacji ponownie uruchom komputer VAIO.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • EP0000600370.exe

Architektura pliku

  • 64 bit

Rozmiar pliku

  • 20.82 MB

Data wydania

  • 31-10-2011