Instalacja

VAIO User Guide Update — 1.00.112.24

Co to jest?
Ta aktualizacja kopiuje najnowszą wersję podręczników użytkownika komputera VAIO do folderu Documentation (Dokumentacja).

Instrukcje dotyczące instalacji ręcznej

  1. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
  2. Pobierz tę aktualizację i zapisz ją na dysku twardym.
  3. Po zakończeniu pobierania odszukaj pobrany plik w określonej lokalizacji.
  4. Kliknij dwukrotnie plik EP0000600282.exe, aby go uruchomić.
  5. Zaczekaj, aż kreator zaktualizuje oprogramowanie.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • EP0000600282.exe

Architektura pliku

  • 32 / 64 bit

Rozmiar pliku

  • 11.98 MB

Data wydania

  • 15-66-2011