Instalacja

Sterownik urządzenia wskazującego (Alps) — 7.107.505.106

Jaki problem zostanie rozwiązany?
Funkcja dotknięcia w celu wyłączenia może działać nieprawidłowo.

Instrukcje dotyczące instalacji ręcznej
1. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
2. Pobierz tę aktualizację i zapisz ją na dysku twardym.
3. Po zakończeniu pobierania odszukaj pobrany plik w określonej lokalizacji.
4. Kliknij dwukrotnie plik EP0000600277.exe, aby go uruchomić.
5. Zaczekaj, aż kreator zaktualizuje oprogramowanie.
6. Po zakończeniu instalacji ponownie uruchom komputer VAIO.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • EP0000600277.exe

Architektura pliku

  • 64 bit

Rozmiar pliku

  • 5 MB

Data wydania

  • 10-71-2011