Instalacja

Setting Utility Series — 5.4.1.03040

Co to jest?
To narzędzie zastosuje niektóre ustawienia domyślne w różnych aplikacjach na komputerze VAIO.

Jaki problem zostanie rozwiązany?
W przypadku krytycznego poziomu energii baterii nie pojawia się żadne okno dialogowe ostrzeżenia
Udoskonalenie interfejsu użytkownika do konfiguracji HDMI.

Procedura instalacji ręcznej

  1. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
  2. Pobierz tę aktualizację i zapisz ją na dysku twardym.
  3. Po zakończeniu pobierania odszukaj pobrany plik w określonej lokalizacji.
  4. Kliknij dwukrotnie plik EP0000600259.exe, aby zainstalować nową wersję. Zaczekaj, aż kreator zaktualizuje oprogramowanie.
  5. Po zakończeniu instalacji ponownie uruchom komputer VAIO.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • EP0000600259.exe

Architektura pliku

  • 32 / 64 bit

Rozmiar pliku

  • 7.37 MB

Data wydania

  • 51-32-2011