Przejdź do treści

Instalacja

Media Gallery Update 1.4.1.12150

Jaki problem zostanie rozwiązany?
Dodanie obsługi gestów do programu Media Gallery.

Instrukcje dotyczące instalacji ręcznej
1. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
2. Pobierz tę aktualizację i zapisz ją na dysku twardym.
3. Po zakończeniu pobierania odszukaj pobrany plik w określonej lokalizacji.
4. Kliknij dwukrotnie plik EP0000236841.exe, aby go uruchomić.
5. Zaczekaj, aż kreator zaktualizuje oprogramowanie.
6. Po zakończeniu instalacji ponownie uruchom komputer VAIO.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • EP0000236841.exe

Architektura pliku

  • 64 bit

Rozmiar pliku

  • 297.35 Mb

Data wydania

  • 41-11-2011