Instalacja

Media Gallery Update 1.4.1.12150

Jaki problem zostanie rozwiązany?
Dodanie obsługi gestów do programu Media Gallery.

Instrukcje dotyczące instalacji ręcznej
1. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
2. Pobierz tę aktualizację i zapisz ją na dysku twardym.
3. Po zakończeniu pobierania odszukaj pobrany plik w określonej lokalizacji.
4. Kliknij dwukrotnie plik EP0000600384.exe, aby go uruchomić.
5. Zaczekaj, aż kreator zaktualizuje oprogramowanie.
6. Po zakończeniu instalacji ponownie uruchom komputer VAIO.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • EP0000600384.exe

Architektura pliku

  • 64 bit

Rozmiar pliku

  • 297.35 Mb

Data wydania

  • 41-11-2011