Instalacja

Sterownik Graphics Driver (ATI) — 8.723.8.2

Co to jest?
Jest to zaktualizowany sterownik kart graficznych.

Jaki problem zostanie rozwiązany?
Po uśpieniu/wznowieniu ekran może być wyświetlany nieprawidłowo.

Procedura instalacji ręcznej
  1. Pobierz zaktualizowany sterownik.
  2. Odszukaj pobrany plik w określonej lokalizacji i kliknij go dwukrotnie.
  3. Wybierz opcję instalacji zarówno sterownika ekranu, jak i dźwięku HD.
  4. Zaczekaj, aż kreator zaktualizuje oprogramowanie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.
  5. Po zakończeniu instalacji ponownie uruchom komputer VAIO.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • EP0000600217.exe

Architektura pliku

  • 64 bit

Rozmiar pliku

  • 231.02 MB

Data wydania

  • 19-11-2010