Instalacja

BIOS — R2100Q3

Co to jest?
BIOS to podstawowy system wejścia/wyjścia.
Jest to część oprogramowania układowego uruchamiana po włączeniu zasilania. Jego podstawowe funkcje identyfikacja i inicjacja komponentów sprzętowych oraz przygotowanie konfiguracji komputera do załadowania innych programów.

Jaki problem zostanie rozwiązany?
Udoskonalone ustawienia sterowania wentylatorem.
Po uśpieniu/wznowieniu w przeglądarce zdarzeń może pojawić się komunikat o błędzie ID 12.
Udoskonalona konfiguracja automatycznego podświetlenia wyświetlacza.

Procedura instalacji ręcznej

1. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
2. Pobierz tę aktualizację i zapisz ją na dysku twardym.
3. Po zakończeniu pobierania odszukaj pobrany plik w określonej lokalizacji.
4. Kliknij dwukrotnie plik EP0000600214.exe, aby go uruchomić.
5. Zaczekaj, aż kreator zaktualizuje oprogramowanie.
6. Po zakończeniu instalacji ponownie uruchom komputer VAIO.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • EP0000600214.exe

Architektura pliku

  • 32 / 64 bit

Rozmiar pliku

  • 4.48 MB

Data wydania

  • 28-10-2010