Instalacja

Sterownik kart graficznych (Intel) 8.14.10.2117

Co to jest?
Jest to zaktualizowany sterownik kart graficznych.

Jaki problem zostanie rozwiązany?
Podczas uruchamiania systemu Windows ekran może być zniekształcony.

Jak wykonać tę aktualizację?
  1. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
  2. Pobierz tę aktualizację i zapisz ją na dysku twardym.
  3. Po zakończeniu pobierania odszukaj pobrany plik w określonej lokalizacji.
  4. Kliknij dwukrotnie plik EP0000600187.exe, aby go uruchomić.5.
  5. Zaczekaj, aż kreator zaktualizuje oprogramowanie.
  6. Po zakończeniu instalacji ponownie uruchom komputer VAIO.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • EP0000600187.exe

Architektura pliku

  • 32 bit

Rozmiar pliku

  • 18.74 MB

Data wydania

  • 10-83-2010