Instalacja

Ustawienia VAIO Content Metadata Manager Settings 3.6.0.09240

Co to jest?
Jest to biblioteka oprogramowania, która ułatwia innym aplikacjom VAIO Content Importer/Exporter analizę i obsługę materiałów multimedialnych.

Jaki problem zostanie rozwiązany?
Wprowadzone poprawki:
Można usunąć tekst utworu
Korekta wyników analizy materiałów DRM-OMA
W szczególnych sytuacjach można utworzyć bardzo duże pliki.

Nowe funkcje:
Wykrywanie uśmiechu/przedmiotu
Analiza AVC 720p
Analiza GPS
Analiza redukcji obciążenia

Instrukcje dotyczące instalacji ręcznej

  1. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
  2. Pobierz tę aktualizację i zapisz ją na dysku twardym.
  3. Po zakończeniu pobierania odszukaj pobrany plik w określonej lokalizacji.
  4. Kliknij dwukrotnie plik EP0000600074.exe, aby go uruchomić.
  5. Zaczekaj, aż kreator zaktualizuje oprogramowanie.
  6. Po zakończeniu instalacji ponownie uruchom komputer VAIO.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • EP0000600074.exe

Architektura pliku

  • 32 / 64 bit

Rozmiar pliku

  • 18.79 MB

Data wydania

  • 41-11-2010