Instalacja

Narzędzie Setting Utility Series 5.0.1.10300

Co to jest?
To narzędzie zastosuje niektóre ustawienia domyślne w różnych aplikacjach na komputerze VAIO.

Jaki problem zostanie rozwiązany?
Po odinstalowaniu aplikacji przypisanej do przycisku S, a następnie przypisaniu do niego innych aplikacji nie można ich uruchomić.
Nie można zapisać zmian w ustawieniach funkcji ochrony baterii.
Domyślne ustawienia funkcji ochrony baterii zostało zmienione.
Udoskonalenie funkcji ładowania baterii.

Jak wykonać tę aktualizację?

  1. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
  2. Pobierz tę aktualizację i zapisz ją na dysku twardym.
  3. Po zakończeniu pobierania odszukaj pobrany plik w określonej lokalizacji.
  4. Kliknij dwukrotnie plik EP0000600068.exe, aby zainstalować nową wersję. Zaczekaj, aż kreator zaktualizuje oprogramowanie.
  5. Po zakończeniu instalacji ponownie uruchom komputer VAIO.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • EP0000600068.exe

Architektura pliku

  • 32 / 64 bit

Rozmiar pliku

  • 6.14 MB

Data wydania

  • 30-12-2009