Instalacja

iTunes Trademark Notation Unified Update Program — 1.0.1.09180


Jaki problem zostanie rozwiązany?
Ta aktualizacja zawiera kilka poprawek dotyczących stabilności i funkcjonalności, w tym dotyczących problemów z odtwarzaniem plików MPEG2 w systemie Windows 7 Home Basic.
Rozwiązuje również problem z zapisaniem znaku towarowego iTunes.

Jak wykonać tę aktualizację?

  1. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
  2. Pobierz ten plik i zapisz go w katalogu pobierania.
  3. Przejdź do folderu, w którym znajduje się pobrany plik i kliknij go dwukrotnie, aby rozpocząć instalację.
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po zakończeniu instalacji ponownie uruchom komputer VAIO.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • EP0000600066.exe

Architektura pliku

  • 32 / 64 bit

Rozmiar pliku

  • 14.5 MB

Data wydania

  • 17-11-2009