Instalacja

Poprawka Bluetooth Enumeration patch — 2009101501

Czy jest on istotny dla mojego komputera?
Instalacja tej aktualizacji sterownika jest zalecana w przypadku, gdy wykonano pełne odzyskiwanie systemu.

Jaki problem zostanie rozwiązany?
Po pełnym odzyskaniu systemu urządzenie Bluetooth może nie zostać prawidłowo wykryte w Menedżerze urządzeń.

Jak wykonać tę aktualizację?
1. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
2. Pobierz tę aktualizację i zapisz ją na dysku twardym.
3. Po zakończeniu pobierania odszukaj pobrany plik w określonej lokalizacji.
4. Kliknij dwukrotnie plik EP0000600048.exe, aby go uruchomić.
5. Kliknij przycisk Dalej i zaczekaj, aż kreator zaktualizuje oprogramowanie, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
6. Ponownie uruchom komputer VAIO.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • EP0000600048.exe

Architektura pliku

  • 64 bit

Rozmiar pliku

  • 3.2 MB

Data wydania

  • 28-10-2009