Instalacja

BIOS R1040Y3

Co to jest?
BIOS to podstawowy system wejścia/wyjścia.
Jest to część oprogramowania układowego uruchamiana po włączeniu zasilania. Jego podstawowe funkcje identyfikacja i inicjacja komponentów sprzętowych oraz przygotowanie konfiguracji komputera do załadowania innych programów.

Jaki problem zostanie rozwiązany?
Jeśli komputer VAIO obsługuje technologię Intel Virtualization Technology, odpowiednia opcja zostanie dodana do systemu BIOS. Opcja VT jest domyślnie wyłączona.

Ważna informacja:
Nawet jeśli system BIOS jest przeznaczona dla danego modelu komputera VAIO, odpowiednia opcja zostania udostępniona tylko w modelach wyposażonych w procesor zgodny z technologią VT.

Aby sprawdzić, czy procesor komputera VAIO jest zgodny z technologią Intel® Virtualization Technology, należy pobrać i zainstalować narzędzie Intel® Processor Identification Utility, które można znaleźć tutaj:http://www.intel.com/support/processors/tools/piu/sb/CS-014921.htm

Jak wykonać tę aktualizację?
1. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
2. Pobierz tę aktualizację i zapisz ją na dysku twardym.
3. Po zakończeniu pobierania odszukaj pobrany plik w określonej lokalizacji.
4. Kliknij dwukrotnie plik EP0000600031.exe, aby go uruchomić.
5. Zaczekaj, aż kreator zaktualizuje oprogramowanie.
6. Po zakończeniu instalacji ponownie uruchom komputer VAIO.

Włączanie opcji VT
Po zainstalowaniu aktualizacji systemu BIOS opcja będzie nadal wyłączona. Aby włączyć opcję VT, wykonaj następujące czynności:

  1. Uruchom komputer i naciśnij kilka razy klawisz F2
  2. Po pojawieniu się ekranu systemu BIOS przejdź na kartę Advanced (Zaawansowane) za pomocą klawiszy ze strzałkami.
  3. Należy zaznaczyć opcję Intel (R) Virtualization Technology. Naciśnij klawisz Enter
  4. Za pomocą klawiszy ze strzałkami wybierz ustawienie Enabled (Włącz) i naciśnij klawisz Enter
  5. Zapisz wprowadzone zmiany na karcie Exit (Zakończ) i wyłącz komputer VAIO.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • EP0000600031.exe

Architektura pliku

  • 32 / 64 bit

Rozmiar pliku

  • 5.17 MB

Data wydania

  • 20-10-2009