Instalacja

Poprawka rejestru dotycząca sterownika Intel Sata driver 080619a 64-bitowa

Czy jest on istotny dla mojego komputera?
Jest to aktualizacja zalecana, gdy system operacyjny został zaktualizowany do Windows 7.

Jaki problem zostanie rozwiązany?
Po uaktualnieniu systemu Windows 7 wartość rejestru zostanie wyzerowana i napęd dysków optycznych nie będzie wykrywany.

Jak wykonać tę aktualizację?
1. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
2. Pobierz tę aktualizację i zapisz ją na dysku twardym.
3. Po zakończeniu pobierania odszukaj pobrany plik w określonej lokalizacji.
4. Kliknij dwukrotnie plik EP0000600029.exe, aby go uruchomić.
5. Zaczekaj, aż kreator zaktualizuje oprogramowanie.
6. Po zakończeniu instalacji całkowicie wyłącz komputer VAIO, zanim uruchomisz go ponownie.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • EP0000600029.exe

Architektura pliku

  • 64 bit

Rozmiar pliku

  • 371.24 Kb

Data wydania

  • 27-10-2009