Instalacja

Oprogramowanie układowe BD-Combo Drive Firmware UJ130A — 1.02

Co to jest?
Oprogramowanie układowe to niewielki program komputerowy, który został osadzony w urządzeniu sprzętowym.
Zwykle znajduje on się w mikroukładzie. Zaletą takiego mikroukładu jest możliwość jego aktualizacji w celu obsługi nowych funkcji lub rozwiązania określonych problemów.

Czy jest on istotny dla mojego komputera?
Jest to aktualizacja zalecana, ponieważ może zapobiec uszkodzeniu napędu.

Jaki problem zostanie rozwiązany?
Większa zgodność z nośnikiem Sony DVD-R 8x.
Funkcja wysuwania została zmodyfikowana, tak aby zapobiec uszkodzeniu napędu podczas wkładania nowej płyty.

Jak wykonać tę aktualizację?
1. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
2. Pobierz tę aktualizację i zapisz ją na dysku twardym.
3. Po zakończeniu pobierania odszukaj pobrany plik w określonej lokalizacji.
4. Kliknij dwukrotnie plik EP0000600015.exe, aby go uruchomić.
5. Zaczekaj, aż kreator zaktualizuje oprogramowanie.
6. Po zakończeniu instalacji całkowicie wyłącz komputer VAIO, zanim uruchomisz go ponownie.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • EP0000600015.exe

Architektura pliku

  • 32 / 64 bit

Rozmiar pliku

  • 3.71 MB

Data wydania

  • 30-12-2009