Instalacja

Oprogramowanie układowe napędu Blu-ray UJ230A — 1.11

Co to jest?
Oprogramowanie układowe to niewielki program komputerowy, który został osadzony w urządzeniu sprzętowym.
Zwykle znajduje on się w mikroukładzie. Zaletą takiego mikroukładu jest możliwość jego aktualizacji w celu obsługi nowych funkcji lub rozwiązania określonych problemów.

Jaki problem zostanie rozwiązany?
Problemy z zapisem na nośniku Sony DVD-R 8x

Instrukcje dotyczące instalacji ręcznej
1. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
2. Pobierz tę aktualizację i zapisz ją na dysku twardym.
3. Po zakończeniu pobierania odszukaj pobrany plik w określonej lokalizacji.
4. Kliknij dwukrotnie plik EP0000600014.exe, aby go uruchomić.
5. Zaczekaj, aż kreator zaktualizuje oprogramowanie.
6. Po zakończeniu instalacji całkowicie wyłącz komputer VAIO, zanim uruchomisz go ponownie.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • EP0000600014.exe

Architektura pliku

  • 32 / 64 bit

Rozmiar pliku

  • 3.72 MB

Data wydania

  • 51-32-2010