Instalacja

Sterownik bezprzewodowej sieci LAN (Intel) 12.4.3.9 XP 32-bitowy

Czy jest on istotny dla mojego komputera?|
Zalecana jest instalacja tej aktualizacji sterownika.

Jaki problem zostanie rozwiązany?
Ta aktualizacja zwiększa stabilność systemu

Jak wykonać tę aktualizację?
1. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
2. Pobierz tę aktualizację i zapisz ją na dysku twardym.
3. Po zakończeniu pobierania odszukaj pobrany plik w określonej lokalizacji.
4. Kliknij dwukrotnie plik EP0000193998.exe, aby go uruchomić.
5. Kliknij przycisk Dalej i zaczekaj, aż kreator zaktualizuje oprogramowanie, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
6. Ponownie uruchom komputer VAIO.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • EP0000193998.exe

Architektura pliku

  • 32 bit

Rozmiar pliku

  • 29.11 Mb

Data wydania

  • 81-81-2009