Instalacja

Sterownik bezprzewodowej sieci LAN (Atheros AR928X) 7.6.1.122

Czy jest on istotny dla mojego komputera?
Zalecana jest instalacja tej aktualizacji sterownika.
Jeśli ta aktualizacja nie jest dostępna w narzędziu VAIO Update, sprawdź w Menedżerze urządzeń, czy komputer VAIO został wyposażony w mikroukład bezprzewodowej sieci LAN Atheros

Jaki problem zostanie rozwiązany?
Dźwięk może być zniekształcony.
Problemy dotyczące połączeniem z kamerą wideo podłączoną za pośrednictwem i.Link.

Jak wykonać tę aktualizację?
1. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
2. Pobierz tę aktualizację i zapisz ją na dysku twardym.
3. Po zakończeniu pobierania odszukaj pobrany plik w określonej lokalizacji.
4. Kliknij dwukrotnie plik EP0000186117.exe, aby go uruchomić.
5. Kliknij przycisk Dalej i zaczekaj, aż kreator zaktualizuje oprogramowanie, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
6. Ponownie uruchom komputer VAIO.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • EP0000186117.exe

Architektura pliku

  • 32 bit

Rozmiar pliku

  • 953.5 Kb

Data wydania

  • 31-11-2009